POHÁNĚN PŘEDSTAVIVOSTÍ.

INSPIROVÁN INOVACEMI.

Často kladené otázky

Je ecokit prefabrikovaný nebo modulární dům?

Tak trochu obojí. Ecokit byl navržen jako stavebnice prefabrikovaných komponentů, ze kterých lze jednoduše složit dům podle manuálu, jenž při koupi kitu dostanete. Všechny díly jsou standardizované, což dělá celou stavebnici velmi flexibilní a modulární.

Hlavním benefitem modularity našeho systému je skutečnost, že si můžete pro začátek postavit malý dům a později, když už budete vědět, že budoucnost vyžaduje rozšíření vašeho hnízda, prostě jen přidáte další sekce a „přistavíte“ tak další místnosti. To vše bez zdlouhavé výstavby, náročné rekonstrukce a bez narušení integrity.

Konstrukci tvoří řada paralelních portálových rámů opakujících po celé délce budovy, standardně vzdálených 1,2 m od sebe. Vaznice připevněné na rámové příčle a zpevňovací lišty připevněné na stojkách tvoří rošt pro uchycení interiérové části konstrukce stěny a střechy, zatímco opláštění z překližkových desek ztužuje konstrukci zvenku a tvoří vrstvu na kterou se uchycují exteriérové vrstvy konstrukce stěny a stropu.

Jaké záruky na domy poskytujete?

Každý dům postavený z našeho ecokit systému (za předpokladu dodržení instrukčního manuálu) je kryt nejen zákonnou zárukou, ale také zárukou na nosnou stavební konstrukci v délce 10 let. Záruka na vedlejší stavební konstrukce a vybrané interierové prvky a technologie (dodávané naší společností) je vždy závislá na záruce poskytované dodavatelem, nejméně však vždy 2 roky.

Jaká je životnost ecokit domů?

Životnost staveb a stavebních součástí je tak rozsáhlé téma, že ho nelze zjednodušit do krátkého odstavce. V rámci EU se jím zabývá celý soubor předpisů pro navrhování staveb – Eurokód.

Návrhová životnost je definována jako předpokládaná doba, po kterou má být nosná konstrukce užívána pro zamýšlený účel při běžné údržbě bez podstatné stavební úpravy. Například zemědělské stavby mají návrhovou životnost 15 až 30 let, budovy a další běžné stavby (tedy i rodinné a bytové domy) 50 let a monumentální stavby a mosty 100 let. Z těchto požadavků plynou i požadavky na stavební materiály.

V ČR se pro hodnocení bytových staveb často využívá metodika SBToolCZ, která uvádí průměrnou životnost stavebních konstrukcí a komponentů. Průměrná životnost betonových základů je podle této metodiky 100 let, průměrná životnost oceli 80 let a měkkého dřeva v panelech 70 let. Hydroizolace proti zemní vlhkosti má průměrnou životnost 40 let. Není to ale tak jednoduché, jak to vypadá. Nezáleží totiž jen na druhu materiálu, ale také na použité technologii a kvalitě provedení. Dvě dřevostavby s odlišnou kvalitou zpracování vzduchotěsnosti konstrukce budou mít zcela jistě odlišnou dobu životnosti, navzdory použití stejného materiálu.

Je to velmi zjednodušený pohled, ale zároveň velmi zajímavý. Vyvrací nepřesné a nesprávné představy laické veřejnosti o tom, že zděné stavby jsou oproti dřevostavbám něco trvalého a tudíž hodnotnějšího.

Jaké základy lze pro dům ecokit použít?

Ecokit domy by měly být usazeny na základech vhodných pro konkrétní místo. Nejčastějším případem bývá betonová základová deska nebo zemní vruty, záleží na typu zeminy a také na sklonu vašeho pozemku a na vašich požadavcích a představách.

Kontaktujte projektanta ze svého okolí, ten může zajistit ověření na vašem pozemku a poté navrhnout potřebné základy. A nebo vám s tím můžeme pomoci my!

Může být ecokit postaven mimo ČR?

Samozřejmě! Ecokit je původem australská společnost. Rozloha Austrálie je téměř dvojnásobně větší než rozloha celé EU a zahrnuje oblasti se zasněženými horskými vrcholy jako Australské Alpy a Tasmánie, stejně jako rozlehlé pouště nebo tropické pralesy a lesy mírného pásma. Hlavní výroba je navíc v České Republice, takže není problém zaslat kit kamkoli po celé Evropě a od letoška máme zkušenosti i s americkým trhem.

Je pro stavbu ecokitu potřeba stavební povolení / ohlášení stavby?

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby je taková zjednodušená verze stavebního povolení. Oproti stavebnímu povolení má tu výhodu, že díky němu můžete zpravidla začít stavět rychleji, zároveň je ale nutné počítat s tím, že se nevyhnete územnímu řízení. Ohlášení stavby se navíc nehodí v momentě, kdy máte špatné vztahy se svými sousedy, jeho vyřízení totiž vyžaduje jejich souhlas.

A v jakých konkrétních případech si se stavebním ohlášením vystačíte? Podmínkou je nanejvýš jedno podzemní podlaží do hloubky 3 metrů, dvě nadzemní podlaží a podkroví (všechny standardní verze ecokit).

Stavební povolení

Budete o něj muset požádat také v případě, kdy při stavbě na pozemku určeném k bydlení či rekreaci překročíte podmínky pro ohlášení stavby. Stavební povolení budete rovněž potřebovat v momentě, kdy se vám nepodaří sehnat sousedy, aby podepsali souhlas s plánovanou stavbou, či v případě, kdy se rozhodnete postavit studnu, nebo ji budete rekonstruovat a prohlubovat.

Územní souhlas

Důležitou roli hraje také takzvaný územní souhlas, který započetí prací musí vždy předcházet. V případě rodinných domů bývá zpravidla součástí procesu ohlášení stavby.

Dostanu na ecokit dům hypotéku?

Rozhodnutí o poskytnutí hypotéky záleží na finanční instituci, u které budete žádat. Ecokit domy se však neliší od jiných rodinných domů. Pokud máte dotazy, určitě se ozvěte, umíme poradit a zařídit i v oblasti financování.

S jakými náklady je třeba počítat při stavbě domu?

S projektem stavby domu je spojeno mnoho nákladů. Některé z nich jsou zcela jasné od začátku, jiné vás mohou překvapit v průběhu stavby, pokud na ně nejste dostatečně připraveni. Další skupinou nákladů jsou takové, které vznikají v případě, nejsou-li včas odhalena a následně spravována rizika spojená se stavebním projektem.

Níže najdete ty nejčastější nebo nejkritičtější náklady, se kterými je třeba počítat:

  • pozemek – jedná se o jeden z největších nákladů na stavbu domu, na druhou stranu je to náklad, na který málokdo zpočátku zapomene
  • příprava pozemku na stavbu – mějte na paměti, že místo může být nutné připravit. Pokud na pozemku již někdy byla stavba s podzemním podlažím, stavba nového domu může být komplikovaná a budování základů se může značně prodražit. To samé se týká stromů a další vegetace na pozemku, někdy může příprava stavbu značně prodražit.
  • stavební řízení / ohlášení stavby – od poplatku za tvorbu profesionální projektové dokumentace přes poplatky za žádosti o vyjádření na různých úřadech až po lahev kvalitního vína pro vaše sousedy. Někdy se může stát, že vám všechny ty poplatky přerostou přes hlavu a celý proces stavby se může velmi protáhnout.
  • průzkum lokality – v závislosti na navrhované lokalitě můžeme potřebovat přesné informace o rozměrech, úrovních a poloze stávajících stromů, živých plotů a stávajících drenáží
  • návrh základů a připojení/nepřipojení služeb – ačkoli jsou naše domy modulární a stanovení ceny hrubé stavby je jednoduché a přesné, výsledná cena se může značně lišit v závislosti na pozemku. Náročnost úpravy terénu a stavby samotných základů se odvíjí od typu podloží a svažitosti terénu. Připojení/nepřipojení domu na služby musí být navrhnuto profesionály. V případě stavby ostrovního domu (nepřipojeného na inženýrské sítě) je třeba počítat s náklady na získávání pitné vody, zdrojů pro vytápění a nakládání s odpadními vodami, které jsou mnohdy řádově vyšší než napojení na inženýrské sítě. Jedná se ale o investici do budoucna, kdy uspoříte na měsíčních účtech.
  • zaměření pozemku – před započetím prací na návrhu domu je třeba zaměřit pozemek, abychom měli k dispozici přesné rozměry a mohli zodpovědně usadit váš budoucí dům. V ideálním případě je zaměřený pozemek vytvořen jako digitální 3D model, který je poté použit jako podklad pro usazení domu.
  • přípojky – každý dům musí mít vyřešen zdroj pitné vody, elektrické energie a odvod odpadní vody do kanalizace. Náklady na tato připojení se mohou velmi lišit. Některé pozemky mají přípojky přivedené na okraj pozemku, jindy je nutné zařídit přípojky z ulice nebo vzdálenější lokality. V některých případech nelze dům napojit na přípojky a je třeba aplikovat jiná řešení. Tyto informace je třeba zjistit před začátkem jakéhokoli projektu, protože je zde vysoké riziko nárůstu nákladů na projekt.

Prosím pamatujte, že toto není seznam všech nákladů spojených se stavebním projektem. Každý projekt je jiný a proto doporučujeme vždy kontaktovat zkušeného projektanta.

Jak je ecokit dům napájen elektřinou?

Přesná specifikace zdrojů energie je stanovena pro každý dům ecokit a vychází z požadavků zákazníka, umístění stavby, dostupnosti přípojení a orientace na pozemku. V českém prostředí je 99% domů napojováno na elektrickou síť, to ale neznamená, že nelze ecokit dům postavit jako ostrovní dům. Podívejte se na naše prototypy stavěné v Austrálii, oba jsou zcela soběstačné, bez napojení na vodu, kanalizaci či elektrickou síť. Ideálním doplňkovým zdrojem pro výrobu energie jsou solární fotovoltaické panely nebo inovativní solární střešní tašky. Doporučujeme také zvážení použití tepelného čerpadla.

Můžu si navrhnout svůj vlastní dům z ecokit systému?

Samozřejmě! Podělte se s námi o své nápady a my je s naším architektem zakomponujeme rovnou do plánů. Jsme otevřeni všem nápadům.

Pokud však zapomenete na některé detaily na začátku, nic se neděje. Ecokit je primárně navržen ve velmi elegantním minimalistickém designu, který vám umožní přiložit ruku k dílu a zahrát si na interiérového designéra kdykoli po dokončení stavby.

Může být ecokit podsklepen nebo být postaven s garáží v podzemní části?

Samozřejmě. Vše záleží na povaze vašeho pozemku. Ecokit se v tomto neliší od jiných stavebních konstrukcí.