Ochrana osobních údajů

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti ecokit s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

A) Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ecokit s.r.o., se sídlem Za Sokolovnou 90, 294 02 Kněžmost, identifikační číslo: 09140654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 331537 (dále jen „správce“).
B) Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: ecokit s.r.o., Za Sokolovnou 90, 294 02 Kněžmost, adresa elektronické pošty: [email protected], telefon: +420 228 888 075.
C) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
B) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 48 měsíců od data poskytnutí souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a následující společnosti:

  • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (cílení reklamy)
  • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy, interní organizace práce),
  • Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov (cílení reklamy),
  • Bitrix, Inc. US Headquarters 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 USA (interní organizace práce)

B) Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

A) Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
B) Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:

  • zasláním e-mailu na adresu uvedenou ve čl. 1.2 s předmětem „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“. E-mail musí být odeslán z e-mailové adresy, která je součástí daného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

C) Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
D) Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
E) Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.