Podařilo se nám dodat stavebnici, kterou si investor objednal? A co jsme z ní postavili? Čtete dál…

Případová studie

Ecokit byl osloven Australským investorem aby navrhl, vyrobil a dodal kity pro 2 energeticky úsporné ekologické domy, které budou sloužit pro turistické ubytování na ekologické farmě.

Hlavními kritérii pro výběr partnera a konstručního systému byla doba stavby (hrubá stavba do 2 měsíců), možnost výstavby bez využití těžké techniky a vysoká kvalita a zdravotní nezávadnost použitých materiálů. Minimální náklady na provoz a pozitivní dopad na planetu byly pro investora neméně důležité.

Místo výstavby

Jindabyne, NSW, Australia

Kdy

červen – červenec 2018

Klient

Avonside Alpine Estate

Výroba

V první části této případové studie jsme popsali, jak si k nám náš investor nalezl cestu a jak probíhalo plánování projektu a podáním žádosti o stavební povolení.
Jakmile bylo stavební povolení schváleno, začala výroba v továrně v České Republice. Jelikož to byl první dům, přijela zakladatelka ecokitu do ČR přiložit ruku k dílu. Výroba obou domů trvala přibližně 1 měsíc.
V ecokitu jsme velkými fanoušky moderních technologií a tzv. advanced manufacturingu (inovativních řešení pro výrobu) a tak jsme už při návrhu celého systému počítali s použitím CAD/CAM (CAD = Computer Aided Design neboli počítačem podporované navrhování; CAM = Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba – zkratka označující software pro řízení či automatizaci výroby, např. obráběcích strojů, robotů apod.) softwaru a nástrojů, díky kterým jsme zfinalizovaný počítačový model stavby, potvrzený klientem, mohli okamžite vyexportovat se všemi informacemi přímo do CNC strojů a výrobních robotů a výroba mohla okamžitě začít!
Abychom si byli jistí, že našemu prvnímu klientovi dodáme ten nejlepší typ izolace pro jeho konkrétní projekt, kontaktovali jsme několik dodavatelů foukaných izolací, kteří s námi provedli test různých druhů a různé hustoty izolace. Ve finále jsme vybrali foukanou izolaci z skelné vaty.
Narozdíl od staré známé skelné vaty, její foukaná verze je mnohem jemnější a není nebezpečná ani při přímém kontaktu holýma rukama. Opravdu, vyzkoušeli jsme to na vlastní kůži. 🙂 Foukaná skelná vata od dodavatele, kterého jsme oslovili je vyrobena z recyklovaných lahví od piva a při jejím zpracování nejsou použity žádné chemikálie, které by později mohly unikat do vzduchu v domě. Skelná vata je navíc nehořlavá a neláká škůdce.
Všechny díly a komponenty pro oba domy byly naloženy do 2 kontejnerů a odeslány z ČR přímo na místo stavby v Austrálii.

Montáž / Stavba

Začátkem června, zhruba 6 týdnů po odeslání z ČR dorazil první kontejner na místo výstavby. V této zásilce byly doručeny veškeré strukturální díly a komponenty bungalovu a nějaké části většího dvoupatrového domu. Vyložení kontejneru nám trvalo necelých 6 hodin.
Stavba mohla začít! První den probíhalo finální rozměření základové desky a montáž rámů a prvních boxů.
Oba domy byly stavěny skupinou (4+1) najatých řemeslníků, zatímco tým ecokitu byl na místě aby pomáhal, radil a sbíral zpětnou vazbu od týmu stavitelů. V neposlední řadě také ecokit dodal stavební dozor z ČR.  Celá klientova rodina se účastnila stavby, včetně dvou synů, kteří skládali stěnové boxy. Celá rodina si víkend strávený na stavbě pochvalovala, vyzkoušeli si týmovou spolupráci, naučili se něco nového, viděli ten neuvěřitelný pokrok každý den a hlavně zažili ten pocit – postavili si vlastní dům.
Díky ecokit konstrukčnímu systému zvládli stavitelé postavit oba domy během několika dnů. Dům je téměř celý vyrobený ze dřeba, a použití betonu bylo zredukováno na minimum. Hrubá stavba (bez montáže oken a střešní krytiny) byla hotová za 7 dnů, zatímco hrubá stavba dvoupatrového domu trvala přibližně 12 dnů. Ačkoli jsme při plánování stavby v zimě v místě poblíž nejznámějšího Australského lyžařského střediska obávali špatného počasí, kit nám umožňil pracovat na stavbě ve dnech, kdy bylo počasí příznivé a skládat boxy v přilehlé kůlně ve dnech, kdy pršelo nebo sněžilo.
Jako součást dodávky byl vytvořen návod na montáž pro tým stavitelů. Investor také samozřejmě obdržel předem projektový plán.

A to ještě není konec. V příštím díle se podíváme detailně na materiály a technologie, které byly při stavbě použity.

Leave a Reply