PŘEHLED

Společnost ecokit byla vybrána, aby navrhla, vyrobila a dodala dvě kabiny pro ekoturistické ubytování v souladu s hodnotami ekologické farmy.

Hlavními kritérii pro klienta byla krátká doba výstavby (do 2 měsíců), nepoužívání těžkých strojů, vysoce kvalitní zdravé stavební materiály. Minimální provozní náklady a pozitivní dopad na životní prostředí byly také důležitým prvkem.

Lokalita

Jindabyne, NSW, Austrálie

Kdy

Červen – červenec 2018

Klient

Avonside Alpine Estate

VÝBĚR ECOKITU JAKO VHODNÉHO PARTNERA

V době kdy klient kontaktoval ecokit, byl již velmi dobře seznámen s možnosti na trhu ekologických staveb a také s dostupností (spíše nedostupností) pracovní síly v místě výstavby. Po detailní analýze zjistil, že mnoho firem, které nabízí ekologické stavby, používají materiály, které podle jeho názoru nejsou šetrné k životnímu prostředí (například polystyren nebo různé druhy pěn obsahující těkavé organické látky) a také materiály, které nebyly v dostatečné kvalitě pro jeho projekt.

Jako první krok si klient vytvořil seznam společností nabízejících ekologické stavby. Všechny společnosti na seznamu však dodávaly domy v podobě velikých modulů, jejichž manipulace vyžaduje těžkou techniku na místě stavby. Jelikož místo výstavby ekologické farmy je venkov, stovky kilometrů vzdálený od velkým měst, pronájem jeřábu by znamenal významný nárůst nákladů na projekt, a tak se klient rozhodl hledat dál. K původním kritériím výběru přidal ještě další: firmy dodávající prefabrikované ekologické domy, které je možné postavit bez použití těžké techniky.

Ve chvíli kdy se s námi klient spojil a zjistil, že domy z konstrukčního systému ecokit lze postavit nejen bez použití jeřábu, navíc není potřeba kvalifikovaná pracovní síla, bylo rozhodnuto.

PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU / FÁZE DESIGNU

Klient si objednal kity 2 různých domů: bungalov a dvoupatrový dům. Orientace domů a umístění na pozemek byly klíčové na cestě k dosažení klientova očekávání v oblasti soběstačnosti domů. Vzhledem k tomu, že pozemek není zasíťovaný, musely být oba domy kompletně soběstačné, v průběhu celého projektu tak byla kladena maximální pozornost na energetickou účinnost.

Ecokit, ale ve finálním důsledku hlavně i klient, benefitoval z rozhodnutí nasadit BIM (Business Information Modelling) procesy hned od počátku projektu. Všechny informace o každém objektu v plánech byly vloženy přímo do 3D modelu, který byl sdílen mezi inženýry, architektem a dalšími experty.

Tato technologie zajistila, že každý, kdo pracoval na modelu, měl vždy aktuální data, čímž jsme se vyhnuli mnoha kolizím v plánování. V průběhu fáze návrhu ecokit použil několik různých simulačních počítačových programů, které zanalyzovaly jak rozdílné strategie pro typ izolace / strukturu či objem zdí ovlivňují výslednou energetickou účinnost. Varianty byly diskutovány s klientem, který měl finální slovo, avšak vždy dal na doporučení odborníků.

Díky výborně izolované skořepině a vhodně vybranému typu izolace a dalších technologií byly sníženy nároky na vyhřívání, čímz klient ušetřil budoucí náklady na provoz. Vzhledem k vzduchotěsnosti pláště budovy byl zvolen větrací systém Velux Integra, který zajišťuje dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Po dokončení konceptuálního návrhu jsme připravili 3D model pro virtuální realitu. Klient si pak mohl jednoduše nasadit VR brýle a vychutnat si pocit svého budoucího domova. To je opravdu revoluční, protože mnoho lidí má problémy představit si 2D plány ve skutečnosti a správně si výsledný dům vizualizovat.

Virtuální model umožňuje našim klientům navštívit jejich nový domov dříve, než je postaven a snadno definovat požadavky na změny před zahájením výroby.

Jakmile byl zafixován rozsah projektu, klient požádal o stavební povolení a výroba mohla být spuštěna. Jelikož to byl první dům, přijela zakladatelka ecokitu do ČR přiložit ruku k dílu. Výroba obou domů trvala přibližně 1 měsíc.

V ecokitu jsme velkými fanoušky moderních technologií a tzv. advanced manufacturingu (inovativních řešení pro výrobu) a tak jsme už při návrhu celého systému počítali s použitím CAD/CAM (CAD = Computer Aided Design neboli počítačem podporované navrhování; CAM = Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba – zkratka označující software pro řízení či automatizaci výroby, např. obráběcích strojů, robotů apod.) softwaru a nástrojů, díky kterým jsme zfinalizovaný počítačový model stavby, potvrzený klientem, mohli okamžite vyexportovat se všemi informacemi přímo do CNC strojů a výrobních robotů a výroba mohla okamžitě začít!

Abychom si byli jistí, že našemu prvnímu klientovi dodáme ten nejlepší typ izolace pro jeho konkrétní projekt, kontaktovali jsme několik dodavatelů foukaných izolací, kteří s námi provedli test různých druhů a různé hustoty izolace. Ve finále jsme vybrali foukanou izolaci z skelné vaty.

Narozdíl od staré známé skelné vaty, její foukaná verze je mnohem jemnější a není nebezpečná ani při přímém kontaktu holýma rukama. Opravdu, vyzkoušeli jsme to na vlastní kůži. 🙂 Foukaná skelná vata od dodavatele, kterého jsme oslovili je vyrobena z recyklovaných lahví od piva a při jejím zpracování nejsou použity žádné chemikálie, které by později mohly unikat do vzduchu v domě. Skelná vata je navíc nehořlavá a neláká škůdce.

Všechny díly a komponenty pro oba domy byly naloženy do 2 kontejnerů a odeslány z ČR přímo na místo stavby v Austrálii.

Montáž / Stavba

Začátkem června, zhruba 6 týdnů po odeslání z ČR dorazil první kontejner na místo výstavby. V této zásilce byly doručeny veškeré strukturální díly a komponenty bungalovu a nějaké části většího dvoupatrového domu. Vyložení kontejneru nám trvalo necelých 6 hodin.

Stavba mohla začít! První den probíhalo finální rozměření základové desky a montáž rámů a prvních boxů.

Co takhle čerstvý vzduch?

Při stavbě domu je třeba vzít v úvahu kvalitu ovzduší, bez ohledu na to, kde na světě se nachází váš stavební pozemek. Skutečnost, že náš dům leží daleko od komínů továren a hustého městského provozu, není automaticky zárukou, že budeme dýchat čistý a čerstvý vzduch. Je nutné věnovat kvalitě vzduchu pozornost a pravidelně větrat. Pro projekt Jindabyne jsme se rozhodli pro zcela nový ventilační systém Velux Integra.
Pomocí dálkově ovládaných střešních oken Velux Integra můžete větrat jediným dotykem ovládacího panelu, kdykoli budete cítit potřebu. Pokud jste zaneprázdněni, můžete si také užít automatické inteligentní větrání založené na údajích ze senzorů, které měří teplotu, úroveň CO2 a vlhkost. Můžete je také ovládat odkudkoliv prostřednictvím mobilní aplikace. Ať už zvolíte kterýkoli způsob, užijete si každý doušek čistého vzduchu ve vašem domě.

Obnovitelné zdroje a úspora energií

Aby se snížila energetická náročnost bydlení, je zřejmé, že budovy nové generace budou nuceny využívat co nejvíce z dostupných obnovitelných zdrojů energie. Záměnou zdroje energie to však nekončí. Energii vyráběnou z OZE (obnovitelných zdrojů energie) je třeba řádně spravovat, neboli šetřit. My v ecokitu říkám, že nejúspornější energie taková, která vůbec není vyrobena.

A jak tedy udělat dům co nejúspornějším? Již dnes se můžeme setkávat se systémy, které přeměňují dešťovou vodu (a tzv. šedou vodu) na vodu užitkovou a umožňují její opětovné použití například při praní nebo splachování toalet. V budoucnu se však také setkáme s mnohem vyspělejšími systémy v běžných systémech pro rodinné domy, které znečištěnou vodu čistí zpět na vodu pitnou. Podobné systémy již skutečně fungují například v Singapuru, který je kvůli své poloze nucen hospodařit s pitnou vodou v co největší míře a co nejvíce ji recyklovat. V podobném duchu je třeba začít uvažovat o veškeré energii, kterou spotřebováváme.

Výsledek

Veškeré vnitřní dokončovací práce byly provedeny klientem v průběhu několika měsíců po dokončení hrubé stavby a exteriéru. Výsledek můžete vidět na přiložených fotografiích nebo přímo na webu Avonside Alpine Estate, kde klient nabízí ekologické ubytování spojené s výukou ekologického farmaření.

Pavla

Pavla

Propojení technologií, jež byly mým nadšením od dětství, se zdravým životním stylem, je velkou výzvou. A být součástí malého týmu budujícího novou společnost je něco, o čem jsem dlouho snila. Na ecokitu mám jedinečnou možnost spojit vše dohromady. Po mnoha letech věnovaných velkým IT projektům v mezinárodních technologických a farmaceutických korporacích mám nyní příležitost dělat něco opravdu smysluplného.

Napsat komentář